Tytuł artykułu: Stan graniczny zniszczenia hydraulicznego HYD w zaporach ziemnych według Eurokodu 7

Autorzy: SIECZKA, A., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: Eurokod 7, zniszczenie hydrauliczne, stan graniczny HYD

Streszczenie: W artykule podano zasady sprawdzania stanu granicznego HYD – hydraulicznego unoszenia cząstek gruntu zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 i przykłady obliczeń projektowych dla różnych warunków filtracji wody przez zapory ziemne. W obliczeniach siedmiu schematów filtracji wody do określenia sił filtracji wykorzystano siatki hydrodynamiczne (filtracyjne) wykreślone za pomocą programu AutoCAD. Poza tym, w sprawdzaniu stanów granicznych HYD zastosowano metodę zaproponowaną przez Terzaghiego i Pecka (1961). Wyniki obliczeń wskazują na konieczność podania w załączniku krajowym Eurokodu 7 warunków stosowania wzorów podanych w Eurokodzie 7 jako równorzędne.

Cytowanie w stylu APA: Sieczka, A. & Garbulewski, K. (2014). Stan graniczny zniszczenia hydraulicznego HYD w zaporach ziemnych według Eurokodu 7. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 87-98.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sieczka & Garbulewski, 2014), następne powołania: (Sieczka & Garbulewski, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Sieczka, Anna, Kazimierz Garbulewski. "Stan graniczny zniszczenia hydraulicznego HYD w zaporach ziemnych według Eurokodu 7." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 87-98.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sieczka, & Garbulewski 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sieczka_Garbulewski_2014_PNIKS, author={Sieczka, Anna and Garbulewski, Kazimierz}, title={Stan graniczny zniszczenia hydraulicznego HYD w zaporach ziemnych według Eurokodu 7.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A8/art8.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={87-98}}

Pełny tekst PDF


Go Back